Các lớp học & hội thảo

Các lớp học từ

Cơ bản đến nâng cao

Đây là những khóa đào tạo (TTC quốc tế) đã được đăng ký và xác nhận bởi các liên minh yoga (Yoga Alliance). Các khóa này được gọi là đào tạo quốc tế hoặc bằng quốc tế vì các liên minh yoga xác nhận các khóa này là các tổ chức yoga… quốc tế đến từ Mỹ, Ấn Độ hoặc có thể các quốc gia khác như Anh, Úc.

BÀI TẬP CƠ BẢN

icon

Bài tập cơ bản

Khai giảng 30/1 @ 8:00 am - 5:00 pm

BÀI TẬP TIÊU CHUẨN

icon

Bài tập tiêu chuẩn

Khai giảng 30/1 @ 8:00 am - 5:00 pm

BÀI TẬP NÂNG CAO

icon

Yoga Nâng cao

Khai giảng 30/1 @ 8:00 am - 5:00 pm

Yoga trẻ em

Đây là những khóa đào tạo (TTC quốc tế) đã được đăng ký và xác nhận bởi các liên minh yoga (Yoga Alliance). Các khóa này được gọi là đào tạo quốc tế hoặc bằng quốc tế vì các liên minh yoga xác nhận các khóa này là các tổ chức yoga… quốc tế đến từ Mỹ, Ấn Độ hoặc có thể các quốc gia khác như Anh, Úc.

  • Cải thiện sức khỏe, lưu thông máu
  • Hỗ trợ giấc ngủ sâu
  • Cân bằng tâm trí
icon

Yoga dành cho trẻ em

Khai giảng 30 Tháng 1 @ 8:00 am - 5:00 pm

CHÚNG TA KHÁC BIỆT

Lớp học khác

Đây là những khóa đào tạo (TTC quốc tế) đã được đăng ký và xác nhận bởi các liên minh yoga (Yoga Alliance). Các khóa này được gọi là đào tạo quốc tế hoặc bằng quốc tế vì các liên minh yoga xác nhận các khóa này là các tổ chức yoga… quốc tế đến từ Mỹ, Ấn Độ hoặc có thể các quốc gia khác như Anh, Úc.

ypga

Yoga ngoài trời

Khai giảng 30 Tháng 1 @ 8:00 am - 5:00 pm

yoga

Yoga Thiền

Khai giảng 30 Tháng 1 @ 8:00 am - 5:00 pm